• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Fatiha suresinin anlamı ve okunuşu! Fatiha suresinin fazileti ve önemi nedir?

Fatiha suresinin anlamı ve okunuşu! Fatiha suresinin fazileti ve önemi nedir?

Fatiha suresi Kur’an-ı Kerim’in 1. suresidir. 7 ayetten oluşur. Fatiha, fethetmek başka bir deyişle açmak kökünden gelen bir kelimedir ve Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olduğundan dolayı açmak-başlamak anlamına gelen Fatiha ismini almıştır. Mekke yarıyılında indirilen Fatiha suresinin “Ümmü ’1-Kitab” Kitab ’ın özü “es-Seb ’ul-Mesânî” Yinelenen yedi âyet, “el-Esâs”,“el-Vâfiye,“el-Kâfiye”,“el-Kenz”,“eş-Şifâ”,“eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka isimleri de vardır. En […]

Fatiha suresi Kur’an-ı Kerim’in 1. suresidir. 7 ayetten oluşur.

Fatiha, fethetmek başka bir deyişle açmak kökünden gelen bir kelimedir ve Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olduğundan dolayı açmak-başlamak anlamına gelen Fatiha ismini almıştır. Mekke yarıyılında indirilen Fatiha suresinin “Ümmü ’1-Kitab” Kitab ’ın özü “es-Seb ’ul-Mesânî” Yinelenen yedi âyet, “el-Esâs”,“el-Vâfiye,“el-Kâfiye”,“el-Kenz”,“eş-Şifâ”,“eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka isimleri de vardır. En erdemli sure olan Fatiha suresi Kur’an’ın temellerini 7 ayette barındırmaktadır. Çünkü methiye ve gururlandırılmaya lâyık bir tek Allah ’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O ’na yapılıp O ’ndan takviye isteneceği, Fatiha suresinde özlü bir biçimde ifade edilir.

FATİHA SURESİNİN OKUNUŞU

fatiha suresiBismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil’alemin

Errahmânir’rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na’budu

Ve iyyâke neste’în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en’amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

FATİHA SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur.

Yalnız sana iman ederiz ve yalnız senden takviye dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

FATİHA SURESİNİN ERDEMLERİ NELERDİR?

Fatiha Suresi insanlara yaratılış emelini, iman ve nezaket temellerini bütün olarak alıştırma ettiği için Tercümanü ’l-Kur ’ân olan Hz. Abdullah b. Abbas ra “Kur ’ânın temeli Fatiha ’dır, Fatiha ’nın temeli de Besmele ’dir” İbn-i Kesir, Tefsir, -1388-Beyrut 1:8 Fatiha o kadar kıymetli bir suredir ki her mü ’minin kalbindedir ve Fatihasız namaz makbul değildir. Peygamberimiz sav “Fatihasız namaz olmaz” emretmişlerdir. Hz. Ali ra “Fatiha ’yı şefaatçi yaparak ne isterseniz Allah verir” emretmiştir. Bu nedenden dolayı Fatiha Suresi nazil olunca iblis fobi ve korkuya kapılarak feryat etmiştir. Peygamberimiz sav “Fatiha ’yı okumak tam tasalara çaredir. Her nevi zehire karşı şifadır.” Feyzü ’l-Kadir, 4:418, 420

Uyum kasveti sürükleyenler her gün 41 kere Fatiha suresini ve ardından da  şu duayı okusun.”Ve terzukü men teşaü bi-gayri hisab. Allahümmerzukni rızkan vasian helalen sehlen. Amin.” ardından gönlünce dua edersen murad hasıl olur.

Bir kadeh suya 40 kere Fatiha suresi okunup hastaya içirilirse Allahü Teal ’nın izniyle şifa bulur.hastanında suyu içmeden şu duayı okuması iyi olur.” Allahümmeşfi ente ’ş-Şafi,Allahümmekfi ente ’l-Yeter,Allahümme afi ente ’l-Muafi.”

Evine girerken Fatiha ve İhlas suresini okuyanın evinde hayır ve fayda çoğalır.

Uyumadan evvel Fatiha, İhlas, Felak ve Nas vakitlerini okuyup, avucuna üfledikten sonra bedenine sıvazlayan sabaha kadar vefattan başka herşeyden korunur.

Bir tehilike anında 19 kere Fatiha suresini okuyan korunmuş olur.

Her gün 100 kere fatiha okuyan birey makûs mizaçlarından kurtulur.

Her gün 100 kere fatiha okuyanın duaları kabul olur. Mülkü-Malı çoğalır.

Fatiha suresi her tasaya çaredir. Tüm istekleriniz için bu sureyi okuyabilirsiniz.

Her gün sabah namazından sonara 101 kere Fatiha   okuyup ardından da  101 kere “Ya Kâfi,Ya Gani,Ya Muğni,Ya Fettah,Ya Rezzak”okuyup ardında da;“Ya yeter,Ya Muğni ağnina ,ya fettah iftah lena bâbe rahmetike,ya Rezzak urzukna bi lutfike ve keremike ve bicahi sahibi ’l-vesileti seyyidina Muhammedin aleyhi ’s-salatü ve ’s-selam.” diye 3 kere okuyup dua ummadığı derecede mülk mal.

FATİHA SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

“Rasulullah sav ortaya çıktığında kendisine ‘Ya Muhammed” diye nida eden bir münadiyi duydu. Sesi duyunca korka korka yürüdü. Varaka b. Nevfel de kendisine dedi ki: -“Nida eden sesi duyduğunda sana ne dediğini duyuncaya kadar sağlamca dur.” Yeniden Rasulullah sav görünce -“Ya Muhammed” diye aynı sesi duydu ve -“emrine hazırım” emretti. Seslenen dedi ki: -“Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna tanıklık ederim de.” Sonra aynı ses O’na Fatiha suresini sonuna kadar okudu.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Araç çubuğuna atla